Sapa 3days Night Train Easy Trek Tour
 • Duration: 2 days/ 3 nights
 • Start: Hanoi city 
 • Ends: Hanoi city
 • Character: Culture tour, Easy Trek & Train tour
 • Places to visits (routing): Hanoi city -  Sapa - Hanoi

Sapa 5 Villages Hotel & Homestay 4Nights Tour
 • Duration: 4days/ 4nights
 • Start: Hanoi city 
 • Ends: Hanoi city
 • Character: Trekking Homestay & Train tour
 • Places to visits (routing): Hanoi city -  Sapa - Hanoi

Sapa 2days 3nights Trekking Homestay Tour
 • Duration: 2 days/ 3 nights
 • Start: Hanoi city 
 • Ends: Hanoi city
 • Character: Trekking Homestay & Train tour
 • Places to visits (routing): Hanoi city -  Sapa - Hanoi

Sapa 5 Villages Hotel & Homestay 4Nights Tour
 • Duration: 4days/ 4nights
 • Start: Hanoi city(night of Fri) 
 • Ends: Hanoi city(Tue morning 6:00am)
 • Character: Trekking Homestay & Train tour
 • Places to visits (routing): Hanoi city -  Sapa - Hanoi